§§§
Kørsel med overlæs.

Generelt:
Loven siger, at et registreret eller godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt,
end det er registreret eller godkendt til at bære.
Reglen om overlæs omfatter både personer og gods.

En almindelig personbil, registreret til privat kørsel, er ikke godkendt til et bestemt antal
personer, men vedrørende evt. overlæs er det afgørende, om vægten af personer og evt.
bagage i bilen overskrider den tilladte totalvægt.

Ved kørsel med overlæs beregnes overskridelsen i %, i forhold til den Tilladte Totalvægt.

Der kan rejses tiltale for kørsel med overlæs når:
Det tilladte akseltryk, for en enkelt aksel, overskrides med mere end 7%.
Det tilladte akseltryk,  for en enkelt aksel, overskrides med mere end 500 kg.
Køretøjets tilladte totalvægt overskrides med mere end 7%.

Eksempel:
Når en trailer med en tilladt totalvægt på 750 kg belæsses til en faktisk totalvægt på 802,50 kg,
er overskridelsen = 7%

Bøde ved overskridelse af  tilladt akseltryk / totalvægt:
Fører:                                                     kr.    20,00 pr. %
Ejer:                                                        kr.    50,00 pr. %
Chauffør på køretøj over 3500 kg:   kr.  100,00 pr. %

Hvis overskridelsen er på mere end 500 kg, men ikke over 7%:
Fører:    kr.     125,00
Ejer:       kr.     300,00

Betinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs
på mere end 30%, frakendes førerretten betinget.

Ubetinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs
på mere end 30%, og samtidigt overskrider en anden bestemmelse, som kan give
ubetinget frakendelse, f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere en 40%, frakendes
førerretten ubetinget. (kørekortet mistes i minimum 6 mdr.)