Brug af biltelefoner !!!

OBS ! Fra 1. juli 1998 må man kun bruge "handsfree" biltelefoner

Hvilke mobiltelefoner er omfattet af forbudet?
Forbudet omfatter kun MOBILTELEFONER i almindelig forstand. Det gælder for mobiltelefoner som anvendes over NMT- eller GSM-mobiltelfonnettene.
De landmobile radioanlæg, der anvendes af bl.a. politiet, redningsberedskabet, taxiselskaber og andre samt walkie-talkies m.v. er ikke omfattet af forbudet.

Hvilke former for monteringsudstyr m.v. er påkrævet?
Forbudet gælder håndholdte mobiltelefoner. Lovlig anvendelse af en mobiltelefon under kørsel kræver derfor, at mobiltelefonen er placeret i et særligt monteringssæt. Monteringssættet skal som minimum bestå af en holder, som er fastmonteret i køretøjet, og hvori mobiltelefonen kan placeres og fikseres under kørsel.
Der stilles i øvrigt ikke krav om anvendelse af f.eks. taleaktiverede mobiltelefoner, mikrofon, separat højtaler, headset, øresnegl m.v. Anvendelse af suplerende udstyr af den nævnte karakter vil dog ikke være i strid med færdselslovens bestemmelser, medmindre udstyret er beregnet til at holde i hånden under kørsel.

Lovlig anvendelse af mobiltelefoner under kørsel.
Det vil være tilladt at tale i en fastmonteret mobiltelefon under kørsel.
Det vil endvidere altid være tilladt at foretage almindelig betjening af en fastmonteret mobiltelefon under kørsel, som f.eks. at taste et telefonnummer og besvare opkald.

Overtrædelse af forbudet.
Overtrædelse af forbudet vil i henhold til Rigsadvokatens tilkendegivelser kunne straffes med en bøde på 300 kr.