Hastighed på motorvej !               

Den 1. maj 2001 starter en forsøgsordning frem til 30 april 2003, hvorefter
lastbiler, busser og vogntog, herunder person og varevogne tilkoblet trailer
og campingvogn, må køre 80 km/t overalt på det danske motorvejsnet.

På udvalgte strækninger, som er afmærket med skiltning, vil der være
overhalingsforbud, mandag til fredag mellem kl. 06,00 - 18.00, for de nænvte køretøjer.

Nyhed !
Den 30. april hæves hastighedsgrænsen på en stor del af det danske
motorvejsnet fra 110 km/t til 130 km/t.

Samtidigt hæves bødetaksterne for hastighedsoverskridelser og man får en betinget
frakendelse af førerretten ved hastigheder over 160 km/t på motorveje.

image.jpg (83210 bytes)