Generhvervelse af kørekort
(Ubetinget frakendelse)

En person, der er frakendt førerretten ubetinget, skal i henholdt til færdselslovens §60, stk. 2,
aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk køresprøve,
og skal normalt aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil (kategori B).
Hvis man alene har kørekort til motorcykel eller traktor (motorredskab),
aflægges prøven dog efter reglerne for kørekort til disse køretøjer.

Den praktiske prøve
kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb.
Kørekortet vil dog ikke blive udstedt før den dag, frakendelsen udløber.
Øvelseskørsel kan påbegyndes 3 måneder før frakendelsestiden udløb.

Man skal søge politiet om retten til at generhverve sit kørekort på en speciel ansøgningsblanket, (udskriv i tværformat)
som skal indleveres på kørekortkontoret. Da der må regnes med en ekspeditionstid på ca. 2 mdr.
er det en god ide at gøre det i god tid før frakendelsestidens udløb.
Ansøgningen skal være vedlagt et nyt foto (35x45 mm).

Man skal selv stille køretøj til rådighed
til den praktiske prøve, og køretøjet skal være
godkendt til øvelseskørsel (skolevogn eller -cykel).

Der skal betales et gebyr til politiet for den kontrollerende prøve. (p.t. kr. 870,00).

Såfremt man består senest ved den 3. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år,
generhverver man automatisk de kategorier man havde før frakendelsen.

Såfremt man ikke består senest ved den 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere,
eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal
der bestås en særskilt prøve for hver af de kategorier man ønsker at generhverve førerretten til.
Der skal i så fald betales gebyr til politiet for hver kategori