Kørekort til bil (kategori B)

Generelt:
Du kan erhverve kørekort når du er fyldt 18 år og opfylder nogle helbredskrav omkring syn, hørelse og førlighed (lægeerklæring). Undervisningen må tidligst påbegyndes 3 måneder før.
Inden du går op til teori- og køreprøve, skal du have gennemgået et undervisningsforløb, der er beskrevet i undervisningsplanen for kategori B (almindelig bil), hos en godkendt kørelærer. TRAFIKSTYRELSEN har udarbejdet denne undervisningsplan til brug for kørelæreren.

Tidsforbrug:
I de fleste køreskoler varer køreuddannelsen 1 1/2 - 3 måneder.


Undervisning:
Din køreuddannelse består af en teoretisk og en praktisk del, som ifølge undervisningsplanen skal integreres, således at du, efterhånden som du lærer om tingene i teori, efterfølgende kommer ud og prøver det i praktik.

Teoriundervisningen omhandler såvel færdselslære som teknisk gennemgang af bilens opbygning, samt faremomenter ved begge dele. Det kaldes i fagsproget for risikolære.
Ved slutningen af undervisningsforløbet, evalueres der ved hjælp af teoriprøver med billeder og tilhørende spørgsmål, tilsvarende den teoriprøve du skal op til hos politiet.
Du får derved repeteret stoffet, samt opnår erfaring i denne, lidt specielle eksamineringsform.

Den praktiske undervisning påbegyndes på et lukket område, der kaldes for en

manøvregård ("kravlegård"). Undervisningen her går ud på at lære dig at betjene bilens kobling, bremser og gear, samt vurdering af bilens længde og bredde.
Det er også her du lærer at lave vende -, bakke - og parkeringsmanøvrer og kurset varer som minimum 4 lektioner á 45 min. Når du kan lære det så hurtigt,
skyldes det, at vi her er fri for at tage hensyn til trafikken i øvrigt.

Kørsel på vej starter på en god, bred og lige vej, uden de store forhindringer og fortsættes derefter med undervisning i kørsel på de fleste typer landevej, efterfulgt af kørsel i by, på motorvej og motortrafikvej, samt kørsel i mørke.Når du har opnået tilstrækkelig rutine skal du på

køreteknisk kursus, hvor du skal lære at reagere hurtigt og korrekt i kritiske situationer. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de kræfter der påvirker bilen under kørsel, samt en praktisk del med katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer, på såvel tør som glat vej. Kurset varer som minimum 4 lektioner á 45 min.

Den sidste del af din køreuddannelse omhandler "afpusning" af såvel teori og praksis, hvorefter vi er klar til de endelige prøver.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af bilen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige "overtager" min plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 30-45 min.