B/E kørekort
(stor trailer)

Ja, i lovteksten kan det være lidt svært at gennemskue reglerne, men jeg vil her anskueliggøre disse regler på "almindelig dansk":
Når man taler om kørekort, taler man altid om TILLADT TOTALVÆGT,
- det er altså uden betydning om traileren er belæsset eller ej.

Du skal være indehaver af et B/E kørekort, for lovlig at kunne køre med trailer, når:

Trailerens TILLADTE TOTALVÆGT overstiger 750 kg, og den samlede TILLADTE VOGNTOGSVÆGT (bil + trailer) overstiger 3.500 kg.  -
NB. Hvis den samlede tilladte vogntogsvægt IKKE overstiger 4.250 kg, kan man "nøjes med" kørekort kategori B+
(kan ikke anbefales, kræver samme uddannelse som kategori BE, der gælder op til 7.000 kg).

Krav til erhvervelse af B/E kørekort:
Du skal have modtaget undervisning af en godkendt STORVOGNSKØRELÆRER, i henhold til Trafikstyrelsens undervisningsplan for kategorien.

Prøvevilkår:

En køreprøve, som består af:

En mundtlig overhøring i reglerne omkring trailerens opbygning, samt sammenkoblingsregler for vogntog af nævnte type, herunder kontrol af vogntoget som anvendes til prøven. Dette vogntog skal være godkendt til øvelseskørsel.

En praktisk køreprøve med den prøvesagkyndige som ledsager. Prøven omhandler også bakning omkring hjørner, efter spejle.