Kontrollerende prøve
(Betinget frakendelse)

Generelt:
Man kan, af politiet, blive indkaldt til kontrollerende prøve, når man har begået en forseelse i henhold til færdselsloven.
Den kontrollerende prøve skal normalt aflægges i en almindelig skolevogn (kategori B), medmindre den kontrollerende prøve skyldes manglende evne til at føre et specielt køretøj (lastbil, bus, mc eller andet).

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af bilen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige "overtager" kørelærerens plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 30-45 min.